ชั่วโมงนี้ จะมีฝนที่ไหนบ้าง 14/04/67 เวลา 08.00 น.

ปภ.ติดตามกลุ่มเมฆฝนจากเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง และกรุงเทพมหานคร #พบกลุ่มเมฆฝนปานกลางถึงหนัก# บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ - ไม่มีพื้นที่ฝนตกปานกลางถึงหนัก