ชั่วโมงนี้ จะมีฝนที่ไหนบ้าง 25/03/66 เวลา 05.00 น.

ปภ.ติดตามกลุ่มเมฆฝนจากเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง และกรุงเทพมหานคร #พบกลุ่มเมฆฝนปานกลางถึงหนัก# บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ - ไม่มีพื้นที่ฝนตกปานกลางถึงหนัก
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙